ARTETERAPIA 

PODNIEŚÄ† SZTUKĘ DZIECKA DO RANGI DZIEŁA

 

Co mówią nam dziecięce obrazy?

Kiedy dziecka jeszcze słabo mówi lub nie potrafi werbalizować swoich uczuć, to właśnie jego rysunki staja się najlepszym sposobem komunikacji z nami – rodzicami, nauczycielami, wychowawcami. Są manifestacją stanów psychicznych. Świadczą one o sposobie jego bycia, działania i myślenia. Obraz, który dla mało wprawnego widza jest tylko bazgraniną dla arteterapeuty jest pełen wskazówek odpowiadających na pytanie kim jest jego autor obecnie, a także uwidacznia również jego przeszłość i osobistą historię życia. 

Spójrzmy na rysunek dziecka z uwagą, obserwujmy w jakich okolicznościach został narysowany, pod wpływem jakich emocji, starając się uchwycić symboliczny język tego dzieła.

Edukacja i terapia przez sztukę ma działanie:

·        równoważące,

·        rozwijające kreatywność i spontaniczność,

·        integrujące,

·        ugruntowujące indywidualność i tożsamość,

·        relaksujące

Jest też najlepszą metodą wspomagajacą rozwój i korygującą postawy dziecka.

Na terapię, prowadzoną we współpracy z rodzicami, przyjmujemy dzieci w wieku 0-12 lat z różnymi problemami:

·        brakiem koncentracji,

·        dysleksją

·        depresjami

·        trudnościami adaptacyjnymi w grupie,

·        po urazach psychicznych,

·        nadpobudliwością

·       odrzuceniem z powodu inności psychicznej i fizycznej

Proponujemy metody harmonizujące sferę fizyczną i, emocjonalną

·        terapię sztukami wizualnymi,

·        terapia przez zabawę

·        muzykoterapię,

·        terapię ruchem

·        terapię przez kontakt z naturą

·        relaksację

·        podstawowe porady dietetyczne

 

Centrum tworzy zespół psychologów i arteterapeutów .

Porady i terapię prowadzimy indywidualnie i grupowo

w siedzibie Stowarzyszenia „ONJATY” w Bukowcu 

dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "ONJATY"

ul. Dolna 135 gmina Brójce

95-006 Bukowiec

mail: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

K
o
n
t
a
k
t
Imię
Nazwisko
Email
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
F
a
c
e
b
o
o
k