Bukowiecki azyl dla owadów zapylajacych  

Projekt zakłada działania na temat roli owadów zapylających w gospodarce człowieka, ale także  zagospodarowanie terenu znajdującego się przy siedzibie Stowarzyszenia ONJATY roślinami przyjaznymi dla owadów zapylających. Wykorzystany plac znajduje się na terenie gminy wiejskiej Brójce, pośród domów z ogrodami i graniczy bezpośrednio z monokulturowymi uprawami rolniczymi. Poprzez wykonanie nasadzeń roślin przyjaznych owadom zapylającym chcemy zbudować miejsce, gdzie owady przez cały sezon będą miały się gdzie żywić, a jednocześnie poprzez edukację mieszkańców, promować nasadzenia pożyteczne dla owadów i ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

 Równowaga ekosystemów zależy od owadów zapylających. Bez naturalnego procesu zapylania około jedna trzecia roślin uprawnych musiałaby być zapylana w inny sposób, w przeciwnym razie produkcja żywności w oparciu o nie znacząco by zmalała, a spadek wydajności produkcji roślinnej sięgnąłby nawet 75%. Populacja owadów zapylających maleje, a roczna wartość zapylania w samej Europie wynosi około 22 miliardy euro. Problem jest globalny i dotyczy każdego konsumenta. Oprócz roślin uprawnych, także większość dziko rosnących roślin (około 90%) wymaga udziału owadów w procesie zapylania. Jednym z głównych czynników wpływających na zmniejszanie się liczby dzikich pszczół w przyrodzie są uprawy monokulturowe i stosowanie środków ochrony roślin, nie tylko przez rolników ale także przez ogrodników amatorów. Należy zwiększać świadomość ekologiczną w zakresie ochrony owadów zapylających m.in. przez zwiększanie ilości nasadzeń roślin miododajnych i edukację w tym zakresie już od najmłodszych dzieci zaczynając, a kończąc na użytkownikach ogródków i rolników.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, ale nie tylko z terenu gminy Brójce, ale również z terenów gmin sąsiednich (Andrespol, Rokiciny). Gminy te objęte są wspólną strategią działania. Nie będziemy wprowadzać żadnych ograniczeń wiekowych. Zależy nam na współpracy między pokoleniowej, gdzie w naszych zajęciach przy tworzeniu ogrodu będą mogli uczestniczyć zarówno dzieci jak osoby starsze. Szczególnie ostatnie kończące wydarzenie czyli piknik będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych do których dotrzemy przez lokalne media społecznościowe (gazeta lokalna, Facebook, strona internetowa Stowarzyszenia i innych instytucji współpracujących z nami)

Warsztaty wraz z wykładem placówek oświatowych z terenów wiejskich dla uczniów ze szkół podstawowych na temat roli owadów zapylająch i wstępnej wiedzy na temat rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich.

dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "ONJATY"

ul. Dolna 135 gmina Brójce

95-006 Bukowiec

mail: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

K
o
n
t
a
k
t
Imię
Nazwisko
Email
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
F
a
c
e
b
o
o
k