Ogrodnictwo naturalne

czyli dzikość pod kontrolą

Do siedziby Stowarzyszenia ONJATY w Bukowcu przyjechała irlandzka rodzina Cahn: Suzi i Mike wraz z dwoma synami. Odbywają oni charytatywną podróż do podróż Mongolii wioząc dary do Ułan Bator. Zostali w Bukowcu tylko dwa dni Podczas ich krótkiej wizyty wygłosili interesujący wykład o ogrodnictwie permakulturowym i obowiązujących zasadach.

 Suzi i Mike w Irlandii w hrabstwie Wicklow prowadzą nie dużą farmę, na której nie tylko hodują zwierzęta, warzywa i inne rośliny ale również prowadzą edukacje ekologiczną. Uczą oni ludzi z całego świata jak projektować ogrody naturalne, jak uprawiać ogród, aby zachować jak największą bioróżnorodności, a także uczą tradycyjnych rękodzielniczych umiejętności: wikliniarstwa czy tkactwa. Utworzyli też w swoim okręgu Towarzystwo Ogrodnictwa Naturalnego, które angażują lokalną społeczność do uprawiania swoich ogrodów według zasad permakultury.

To jest właśnie odpowiednie miejsce, aby napisać co to jest ta perma, permakultura?

PERMAKULTURA to sposób projektowania i uprawy ogrodu, w których najważniejsze są trzy zasady:

  1. Troszczyć się o Ziemię czyli aby wszystkie systemy życia mogły żyć i się rozwijać.
  2. Dbać o ludzi czyli aby mieli dostęp do dóbr niezbędnych im do życia
  3. Dzielić się nadmiarem

W ogrodnictwie tego typu całość jest ważniejsza niż pojedyncze składniki, a poza tym ma również na celu redukcję odpadów, pracy ludzkiej, i wkładu energii. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, że w ogrodzie jesteśmy partnerem przyrody nas otaczającej i taki ogród odwdzięcza się: tym, że jest przyjazny nie tylko dla ludzi, ale także dla różnego rodzaju stworzeń. Musimy zaprojektować i posadzić takie rośliny, by zapewnić jak największą bioróżnorodność i znaleĹşć miejsce także dla rodzimych okazów, a nawet chwastów, a także pozwolić roślinom się rozprzestrzeniać, ingerując sporadycznie. Ważną zasadą przy tworzeniu takich ogrodów jest korzystanie z różnych elementów naturalnych, które można znaleĹşć w granicach swojego przyszłego ogrodu.

Co wynika z tych tak ogólnych zasad dla tych , którzy być może chcieliby rozpocząć uprawę ogrodu permakulturowego..

 Zacząć należy od obserwacji i sprawdzenia tego co mamy w ogrodzie, jaki rodzaj gleby, jakie drzewa, krzewy czy byliny. Patrzmy uważnie, bo czasami nawet nielubiana przez nas pokrzywa, może okazać się bardzo pożyteczna, ponieważ nie tylko jest rośliną leczniczą, ale też można traktować ją jak warzywo (znów jest moda na zupę z pokrzywy), ale jest też rośliną chwastobójczą.

W ogrodzie nie może się obyć bez kompostu, i tam wyrzuć odpady organiczne (resztki, po jedzeniu, obierki, liście z drzew, a nawet niezbyt zadrukowany papier). Taki kompost już po roku może być wykorzystany jako nawóz dla takiego ogrodu.

Całość musi być uprawiana bez sztucznych środków owadobójczych i sztucznych nawozów. Większość owadów w ogrodzie jest pożyteczna, więc eliminujemy stosowanie środków chemicznych, ponieważ ze szkodnikami mogłyby zginąć także owady pożyteczne. Środki owadobójcze zamieniamy na rzecz wywarów, odwarów i wyciągów z roślin chociażby już wspominanej pokrzywy. Pomaga to kontrolować populację szkodników i ogranicza choroby bez wprowadzania chemii do ogrodu.

Powinniśmy również sadzić jak najwięcej różnorodnych roślin i najlepiej rodzimych gatunków. która pomaga w tworzeniu siedlisk dla pożytecznych owadów, ptaków i innych zwierząt. Do tego należy dołączyć listę roślin z owocami będącymi pożywieniem dla tych żyjątek.

Ideą ogrodu takiego naturalnego jest też akceptowanie drobnych uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Taka akceptacja pozwala minimalizować pracę i to również jest ważne dla permakultury. Pewnie to niektórych ucieszy, ale w ogrodzie nie przekopuje się gleby, ani nie wyrywa chwastów, zamiast tego stosuje się ściółkowanie. Nasz cel to oczywiście stworzenie zdrowego, pięknego ogrodu, ale niekoniecznie "doskonałego".

 

Jeżeli uda się nam stworzyć taki ogród, a tacy ludzie jak Suzi i Mike są na to dowodem, to my – jego twórcy i użytkownicy takiego naturalnego ogrodu, żyjemy w świadomości, że w pewien lokalny sposób przyczyniamy się do ratowania Ziemię przed skutkami dominacji człowieka nad naturą.

Wszystkich chętnych do szczegółowego zapoznania się z zasadami tworzenia ogrodu naturalnego zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „ONJATY”: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

 

Artykuł został opublikowany w papierowej wersji gazety LGD - STER we wrześniu 2013

dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "ONJATY"

ul. Dolna 135 gmina Brójce

95-006 Bukowiec

mail: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

K
o
n
t
a
k
t
Imię
Nazwisko
Email
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
F
a
c
e
b
o
o
k