STOWARZYSZENIE ONJATY

 

 Stowarzyszenie ONJATY zostało założone w 1995 roku przez  arteterapeutów, psychologów, nauczycieli, ekologów, artystów, filmowców, którym w kontaktach z dziećmi zależy przede wszystkim na współpartnerstwie i stworzenie dziecku poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Misją Stowarzyszenia ONJATY jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wykorzystującego różnorodne dziedziny sztuki i stare rzemiosła w oparciu o edukację i terapię w naturze, a także propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzącej z małych miasteczek i wsi.

Działalność Stowarzyszenia ONJATY

Organizacja nasza prowadzi zgodnie z celami statutowymi szeroko pojętą edukację ekologiczną przez sztukę, propagującą idee zrównoważonego rozwoju. Nasz ośrodek położony jest wśród pól i lasów, co w szczególności wykorzystujemy do naszych działań na rzecz ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży. Programem swoim obejmujemy wszystkie grupy wiekowe dzieci i młodzieży. Unikalność naszej metody pozwala nam na aktywizowanie dzieci już z najmłodszych grup przedszkolnych. Nasza siedziba, będzie przykładem modelowych rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Dotyczy to nie tylko termomodernizacji, ale także wykorzystania odnawialnych Ĺşródeł energii oraz planowanych ekologicznych rozwiązań w zakresie naszej małej gospodarki wodno-ściekowej (instalacja oczyszczalni hydrobotanicznej i wykorzystanie deszczówki do celów gospodarczych) zapewniających całościowe i konkretne działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Stowarzyszenie ONJATY wpisane jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem:0000337398

KONTAKT:

Stowarzyszenie ONJATY

95-006 Bukowiec   ul. Dolna 135   gmina Brójce

tel. +48794371174

email: stowarzysznie.onjaty@gmail.com

dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "ONJATY"

ul. Dolna 135 gmina Brójce

95-006 Bukowiec

mail: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

K
o
n
t
a
k
t
Imię
Nazwisko
Email
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
F
a
c
e
b
o
o
k